Tổng Hợp

Tesseract OCR – Create Trained data for Seven segment (Sample)


Hi everyone,
I want to share how to create trained-data for OCR tesseract.
After tried many-times, I found a simple version to do this (ofc my version lol). Your version might better than me, but I hope it will useful for someone who facing some problems during trained-data creation.

Here some tools we required to create trained-data

Serak Trainer V0.4 for Tesseract 3.0

jTessBoxEditor 2.3.0 and VietOCR

my Text document which I created using Microsoft excel and export to txt(Tab delimiter)

Thanks for watching guys…

Nguồn: https://formazione.eu.com/

Xem thêm bài viết khác: https://formazione.eu.com/tong-hop/

Tổng Hợp
Thám Tử Lừng Danh Conan – Tập 27 – Vụ Án Hoa Xương Rồng Giáng Sinh – Conan Lồng Tiếng Mới Nhất
Tổng Hợp
Làm gì khi Mouse và Touchpad Laptop không sử dụng được? Thủ thuật máy tính
Tổng Hợp
Dạy bé vẽ con thỏ đơn giản, hướng dẫn bé vẽ và tô màu con thỏ ăn cà rốt- How to draw a Bunny Rabbit