Tổng Hợp

[MATLAB] BÀI TẬP TẠO MA TRẬN RANDOM – ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM


đăng kí học matlab tại:
Đề : tạo ma trận kích thước 4×3 các phần tử là số nguyên từ -20 đến 50
hàm sử dụng : rand, randi, round
Công thức rand(): round(rand(4,3)*(50 -(-20))+(-20))
chú ý : phần randi() mình nhầm phải là trừ 21 mới đúng, vì randi tạo số nhỏ nhất là 1, 1 -21 = 20 là số nhỏ nhất trong đề bài nhé.
công thức randi(): randi(71,4,3)-21

Nguồn: https://formazione.eu.com/

Xem thêm bài viết khác: https://formazione.eu.com/tong-hop/

Tổng Hợp
Tesseract OCR – Create Trained data for Seven segment (Sample)
Tổng Hợp
Mã kích hoạt bản quyền TNMaker cho IOS
Tổng Hợp
Cách đóng dấu watermark hàng loạt cho ảnh bằng Photoshop
  • giải thích công thức rand(m,n)*(số lớn – số bé) +số bé : vì rand() tại ngẫu nhiên 1 ma trận có các phần tử [0 1] nhỏ nhất là 0 lớn nhất là 1 và khoảng cách đoạn [0 1] là 1-0 = 1 mà khoảng cách đoạn đề bài là số lớn – số bé, mình muốn kéo rộng khoảng cách rand() thì mình nhân cho [ lớn -bé] khi đó 0 * [lớn – bé] = 0 và 1 * [ lớn – bé] = [lớn -bé] sau đó mình cộng với bé mình sẽ được 0 + bé = bé, và [lớn -bé]+bé = lớn như vậy [0 1] -> [ bé lớn] là đoạn mình cần trong đề sau bước này round lên là thành số nguyên


  • chú ý : phần randi() mình nhầm phải là trừ 21 mới đúng, vì randi tạo số nhỏ nhất là 1, 1 -21 = 20 là số nhỏ nhất trong đề bài nhé.

    công thức randi(): randi(71,4,3)-21