Tổng Hợp

Mặc định cho file notepad là utf 8 để viết tiếng Việt


Hướng dẫn tạo file Notepad text (txt) mặc định với encoding là UTF-8.
UTF-8 khi tạo file.
Cách luôn tạo được file notepad ghi được tiếng Việt.
Thư mục: C:WindowsShellNew

Default UTF-8 encoding for new Notepad documents

Nguồn: https://formazione.eu.com/

Xem thêm bài viết khác: https://formazione.eu.com/tong-hop/

Tổng Hợp
Tạo Nhân Vật Không Tên Trong Liên Quân | Đổi Tên Không Ký Tự Trong Game Mobile 2019
Tổng Hợp
These 3 T10 Leagues Will Start From 11 June || St Lucia T10 Blast, Ecn T10 League, Darwin Cricket
Tổng Hợp
Hướng dẫn sử dụng McMix Pro