Làm Đẹp

Xót Xa _Lâm Phi Quỳnh


Đôi khi lòng muốn yêu anh thật nhiều Mà em tin đó trả lại bao nhiêu Đời em là cả ước muốn tương lai Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay Làm sao chung đường chung bước ??? Nguồn: https://formazione.eu.com/ Xem thêm bài viết khác:...