Tổng Hợp

Hiren's BootCD PE 2020 – Test


Hiren’s BootCD PE 2020

Link:

Untuk membuat boot silahkan menggunakan Rufus (single boot) atau Winsetupfromusb (multiboot dengan Windows atau Linux)

Nguồn: https://formazione.eu.com/

Xem thêm bài viết khác: https://formazione.eu.com/tong-hop/

Tổng Hợp
Hướng dẫn đặt tên có DẤU CÁCH trong Liên Quân Mobile | Tùng Xêkô
Tổng Hợp
So sánh chuột chơi game Fuhlen G90 Pro Và Chuột Fuhlen G93S
Tổng Hợp
Windows 10 Build 18947 – New Start Menu, Emoji Picker
There are currently no comments.