Tổng Hợp

Cách sử dụng hàm MATCH với những ứng dụng hay trong Excel


Hàm MATCH tìm một mục được chỉ định trong phạm vi của ô, sau đó trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi này. Ví dụ, nếu phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 25 và 38 thì công thức =MATCH(25,A1:A3,0) sẽ trả về số 2, vì 25 là mục thứ hai trong phạm vi. #bhvtinhoc,#tinhoccanban,#tinhocvanphong

Nguồn: https://formazione.eu.com/

Xem thêm bài viết khác: https://formazione.eu.com/tong-hop/

Tổng Hợp
Học hư từ trong tiếng Hoa( ngữ pháp tổng hợp HSK 5+6, không học không phải là cao thủ)
Tổng Hợp
[ Học C++ Căn Bản ] Demo Hàm Random Ký Tự C/C++ Căn Bản
Tổng Hợp
Download Wandriver Full – Easy DriverPack 7 – Driver Win 7, 8.1, 10 32/64 bit