Giáo Dục

Bài 4: Trùng roi – Sinh học 7 – Hoc24.vn


Bài học này sẽ giúp các em tìm hiểu về cấu tạo, di chuyển, sinh sản, tính hướng sáng của trùng roi xanh và đặc điểm của tập đoàn trùng roi xanh, mối quan hệ giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

Nguồn: https://formazione.eu.com/

Xem thêm bài viết khác: https://formazione.eu.com/giao-duc/

Giáo Dục
Sinh học lớp 8 – Bài 56 – Tuyến yên, tuyến giáp
Giáo Dục
Học tiếng Anh giao tiếp với hoạt hình vui nhộn. P1
Giáo Dục
Tiếng Anh lớp 4 – Từ vựng – Unit 1 – Các thời điểm trong ngày