Giáo Dục

Bài 1: Bảng chữ cái tiếng anh – 10 Phút Tiếng Anh


Bảng chữ cái tiếng anh – Mọi ngôn ngữ đều bắt đầu với bảng chữ cái. Tương tự, tiếng Anh cũng có một bảng chữ cái riêng bao
gồm 26 chữ cái tất cả.

Hãy cùng #10PhútTiếngAnh bắt đầu bài học thú vị ngày hôm nay nhé!

#‎aɪlʌvˈɪŋɡlɪʃ‬ #10phuttienganh #BangChuCaiTiengAnh

Nguồn: https://formazione.eu.com/

Xem thêm bài viết khác: https://formazione.eu.com/giao-duc/

Giáo Dục
Sinh học lớp 8 – Bài 57 – Tuyến tụy và tuyến trên thận
Giáo Dục
Cách Nói Chuyện Có Duyên
Giáo Dục
Sinh học lớp 8 – Bài 56 – Tuyến yên, tuyến giáp